فنی مهندسی

پادکست های مهندسی (1)

پادکستها این روزها تبدیل به یک منبع رواج یافته در حوزه یادگیری شخصی و یا Self-Directed Learning شده اند. معلمان، اساتید دانشگاهی، نویسندگان و بسیاری از افراد موفق در حوزه های گوناگون مانند مارکتینگ، مدیریت کسب و کار، فنی و مهندسی و.. در وبسایت شخصی خود پادکست هایی در حوزه های کاری مرتبط منتشر می …