دل نوشته

آنچه که برای من الهام بخش است…

تجربه های الهام بخش من در زندگی آنچه الهام بخش من بوده است.. از معلم هام بگم. دوران راهنمایی؛ معلم ریاضی داشتم بنام آقای دنیادوست. سال دوم راهنمایی همزمان با ریاضی معلم درس هنر مان هم بود. معلم فوق‌العاده سفت و سخت‌گیر و گاها با دست بزن! یادمه یک بار به خاطر بلد نبودن درس …

نیایش صبحگاهی

خدایا! در این لحظه بارها و بارها تو را شکر میگویم که توان و اراده تلاش و کوشش به من دادی مرا در مسیر درست قرار دادی و منجر به شکل گیری شخصیتی قابل قبول برای امروزم شدی خدایا! تو را سپاس که در مسیرم انسانهایی قرار دادی که سرمشق و الگوی من قرار گرفتند …