تکنولوژی ساخت و تولید

کدام نرم افزار CAD/CAM را انتخاب کنیم؟ کدام بهتر است؟ کدام ارجح تر؟

توجه: این اطلاعات بر مبنای تجارب شخصی و جستجوها و تحقیقات حاصل شده است. قطعا ممکن است شما نظر متفاوت و یا به کلی مخالف داشته باشید. در این صورت لطفا نظرات خودتون را برای ما بگذارید. طراحی به کمک کامپیوترCAD عبارت است از فرآیند تشکیل مدلی دیجیتالی جهت ایجاد محصول، آنالیز و یا اصلاح …